Organizacja imprezy masowej – jakie studia wybrać?

Organizacja imprezy masowej – jakie studia wybrać?

Organizacja imprezy masowej – jakie studia wybrać? Imprezy masowe to imprezy masowe, mające przede wszystkim charakter rozrywkowy, artystyczny lub sportowy. Przygotowanie i zorganizowanie takiego wydarzenia to często bardzo duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Osoba odpowiedzialna za organizację takiego wydarzenia często nazywana jest event managerem i zazwyczaj jest to osoba o ponadprzeciętnych umiejętnościach i odpowiednim doświadczeniu.

Czy to oznacza, że ​​w tej ciekawej branży mogą pracować tylko nieliczni? Na szczęście istnieje kilka innych możliwości kariery w branży eventowej. Sprawdźmy, które szkoły mogą pomóc nam przygotować się do kariery event managera.

Definicja zdarzenia masowego

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku zawiera definicję takich imprez. Dzielą się one na imprezy sportowe oraz imprezy o charakterze artystyczno-rozrywkowym. W pierwszym przypadku taka impreza musi się odbyć na stadionie lub innym obiekcie innym niż budynek lub inny teren, na którym imprezy są dozwolone i musi w niej uczestniczyć co najmniej 1000 osób. Za imprezę masową uważa się obecność ponad 300 osób, jeżeli odbywa się ona w budynku lub na stadionie. W przypadku imprezy o charakterze rozrywkowym lub artystycznym, jeżeli impreza będzie odbywała się na stadionie lub innym obiekcie innym niż budynek, za imprezę masową uważa się imprezę, w której uczestniczy 1000 osób. Jeśli jednak impreza ma się odbyć w sali gimnastycznej lub innym wyznaczonym pomieszczeniu, musi w niej uczestniczyć 500 osób.

Jakie umiejętności powinien posiadać skuteczny event manager?

Organizacja imprezy masowej – jakie studia wybrać?
Organizacja imprezy masowej – jakie studia wybrać?

Każdy event manager, niezależnie od tego, czy będzie prowadził imprezę sportową, czy artystyczną, musi posiadać wiele cech i umiejętności niezbędnych do realizacji tak złożonego projektu. Do najważniejszych z nich należą: wysoka komunikatywność, wielozadaniowość, pewność siebie i odporność na stres. Wysoka komunikatywność to ważna cecha event managera. Musi być w stanie przekazać wszystkie informacje jasno i jasno, ponieważ nieodpowiednia komunikacja może prowadzić do niepotrzebnych problemów i opóźnień. Planowanie ważnego wydarzenia oznacza komunikowanie się z zupełnie obcymi osobami, które muszą zrozumieć otrzymywane informacje i zrobić wszystko, czego od nich oczekujesz. Otwarta komunikacja pozwala również wyrazić swoje stanowisko, tak aby każdy współpracownik nie miał wątpliwości co do zrozumienia, jakie jest Twoje stanowisko w danej sprawie. Drugą ważną cechą event managera jest tzw. wielozadaniowość. Organizacja dużej imprezy to mnogość zadań, które często muszą być wykonywane jednocześnie. Dobrze przygotowana impreza masowa wymaga koordynacji i współpracy różnych działań. Często oznacza to współpracę z firmami cateringowymi, hotelowymi, transportowymi, medycznymi, ochroniarskimi i sprzątającymi. Praca event managera wymaga również umiejętnego zarządzania czasem swoim, współpracowników i dostawców, co wymaga dużej pewności siebie. Organizując imprezy na tak dużą skalę, skuteczni menedżerowie muszą wyznaczać granice i pociągać innych do odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań. Dzięki temu nie będzie przytłoczony nadmiarem, a organizacja imprez będzie łatwiejsza. Wytrzymałość psychiczna jest również jednym z głównych atutów dobrego organizatora, ponieważ pozwala rozwiązywać problemy w chwilach stresu i przytłoczenia emocjonalnego.

Skuteczny i kompetentny event manager. Jakie studia wybrać?

Wymienione powyżej umiejętności event managera można zaliczyć do tzw. umiejętności miękkich. Ponadto organizator każdej imprezy masowej musi posiadać szeroką wiedzę ekonomiczną, prawną i finansową. Najłatwiej go zdobyć wybierając kierunek studiów: Organizacja Imprez i Imprez Masowych. Wiele uczelni posiada takie specjalizacje z zakresu zarządzania. Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia, bardzo dobrze rozumieją ekonomikę imprez masowych oraz podstawy prawne ich planowania i organizacji. Dodatkowo w trakcie studiów poznają wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem medycznym imprez masowych. Drugą możliwością poszerzenia wiedzy z zakresu organizacji imprez masowych są studia podyplomowe. Jest to krótsza i bardziej skompresowana forma edukacji niż studia stacjonarne lub poza kampusem. W większości przypadków są to kursy roczne podzielone na dwa semestry. Prowadzone są zazwyczaj przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży eventowej. Dzięki temu studenci tych studiów zyskują bogatą wiedzę, doświadczenie i inspiracje niezbędne do realizacji najbardziej ambitnych programów kampanii. Docelową formą kształcenia mogą być specjalistyczne szkolenia przedmiotowe. Polecane są przede wszystkim osobom, które mają już wstępne doświadczenie w organizacji imprez masowych i szukają możliwości uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej.