Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie mające na celu umorzenie w całości lub w części długów konkretnej osoby fizycznej. Aby konsument zbankrutował, musi zostać spełnionych kilka bardzo ważnych warunków. Po pierwsze, dana osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej ani pełnić żadnej funkcji w korporacji. Czym jest upadłość konsumencka? Kiedy możesz skorzystać z tego rozwiązania? W dzisiejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Upadłość konsumencka – podstawa prawna

Czym jest upadłość konsumencka? Wiele osób zadłużonych zadaje sobie pytanie, czym jest upadłość konsumencka. Poniżej szczegółowo omawiamy wszystkie podstawy prawne, na których działa ten ważny instrument prawny.

W 2009 r. Polska wprowadziła upadłość konsumencką jako narzędzie prawne https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne. W 2014 r. wprowadzono nowelizację, w wyniku której istotnie zmieniły się zasady dotyczące możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Obecnie przepis jest wyjątkowo korzystny dla wszystkich dłużników, którzy chcą ogłosić upadłość konsumencką. Sądy mają prawo zwalniać konsumentów z długów, ogłaszając niewypłacalność w przypadku opóźnienia w spłacie wynoszącego co najmniej trzy miesiące. Upadłość konsumencką można ogłosić co 10 lat. W 2019 roku dokonano kolejnej nowelizacji przepisów ustawy Prawo upadłościowe, a nowe przepisy weszły w życie w marcu 2020 roku.

Jakie są najnowsze zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej?

Wprowadzono nową zasadę, zgodnie z którą można ogłosić upadłość konsumencką nawet tym, którzy umyślnie spowodowali swoje zobowiązania. Zasady są zupełnie inne niż dotychczas. Czyli: upadłość konsumencką można ogłosić tylko wtedy, gdy długi konkretnej osoby zostały zaciągnięte nieumyślnie.

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

W jakim celu, czym jest upadłość konsumencka? Zdecydowanie najważniejszym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest znaczne zmniejszenie zadłużenia finansowego danej osoby. Tylko wtedy można zaspokoić potrzeby finansowe wierzycieli. Jeżeli sąd chce podjąć decyzję o upadłości konsumenckiej konkretnej osoby, musi przedstawić odpowiednie dowody na to, że dłużnik nie będzie w stanie spłacić powstałego długu. Warto wspomnieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć łącznie dłużnik i wszyscy jego wierzyciele.

Gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Czym jest upadłość konsumencka i gdzie ją złożyć? Warto wiedzieć, że jedynym organem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej są sądy. Oznacza to, że składamy wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jakie są opłaty sądowe za złożenie wniosku? Obecnie nie jest ona aż tak duża, bo to tylko 30 zł.

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Oczywiście wniosek do sądu musi być uzasadniony. Dłużnik, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi bardzo dokładnie przedstawić swoją aktualną sytuację finansową oraz przyczyny jego upadłości. Dłużnik jest również zobowiązany do wyliczenia wszystkich aktywów obrotowych i majątku oraz zobowiązań wobec wierzycieli.

Do wniosków należy dołączyć jak najwięcej dokumentów umożliwiających weryfikację dostarczonej wersji. Dokumentami tymi mogą być wyroki sądów, nakazy zapłaty od wierzycieli, dokumenty medyczne potwierdzające poważną chorobę, wypowiedzenie umów o pracę, akty zgonu osób bliskich, nakazy komornicze czy umowy pożyczki. Ilość możliwości jest naprawdę ogromna.

Co to jest upadłość konsumencka i jak wygląda procedura zgłoszenia? Okazało się, że wniosek konsumenta o ogłoszenie upadłości był każdorazowo rozpoznawany przez sąd na posiedzeniu niejawnym, a strony nie brały w nim udziału. Sprawa może skutkować oddaleniem wniosku lub żądaniem od dłużnika dodatkowych informacji lub bardziej wiarygodnych dokumentów.

Kiedy opłaca się ogłosić upadłość konsumencką?

O ile ogłoszenie upadłości może wydawać się najlepszym rozwiązaniem, jeśli mamy spore zadłużenie, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Upadłość powinna być tylko ostatecznością. Oczywiście w krótkim czasie możemy pozbyć się wszystkich lub większości naszych długów z powodu upadłości konsumenckiej, ale wiąże się to również z utratą całego naszego majątku.

Kiedy nasze długi znacznie przekraczają wartość naszego majątku, najlepiej złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Ponadto wnioski o upadłość konsumencką składane przez osoby, które celowo nie znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, również były lepiej przetwarzane. Niezamierzone trudności finansowe mogą być spowodowane utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby lub poważną chorobą.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl