Leczenie alkoholowe

Leczenie alkoholowe

Z roku na rok coraz więcej osób uzależnionych zgłasza się na leczenie alkoholowe. Czasami jednak to rodzina alkoholika musi zareagować, jeśli alkoholik nie chce się wyleczyć. Gdzie mogę zwrócić się o pomoc, jeśli mam problem z alkoholem w domu? Gdzie mogę zgłosić bliską osobę na alkoholizm? Odpowiadamy.

Każdy może się zgłosić

Już na wstępie powinniśmy być świadomi tego, kto jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń. Cóż, jeśli chodzi o rodziny z problemami alkoholowymi, każdy członek może to zrobić. Co więcej, nawet sąsiedzi czy nauczyciele, a także pracodawcy mają prawo zareagować. Problem polega jednak na tym, że najczęściej staramy się delegować to zadanie innym osobom. Zazwyczaj uważamy, że problem powinien zgłosić małżonek narkomana. Jeśli on nie może wypełniać swoich obowiązków, dzieci powinny. Jaka jest rzeczywista sytuacja? Przez większość czasu domyślnie dopuszczamy alkohol, ponieważ nikomu nie zgłaszamy problemów. Z jednej strony jest to zawstydzające, z drugiej boi się ewentualnych konsekwencji zgłoszenia. Jednocześnie bez niej nie bylibyśmy w stanie uzyskać właściwej pomocy we właściwym czasie.

Centrum Pomocy Alkoholikom

Pomocy powinniśmy szukać przede wszystkim tam, gdzie pracują kompetentni ludzie. Są to przede wszystkim ośrodki alkoholowe, a często także zamknięte ośrodki leczenia odwykowego. Są psychologowie, którzy specjalizują się w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Co ważne, przy wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia pomoc w tych punktach możemy otrzymać za darmo. Za pomoc płacimy tylko w prywatnych ośrodkach leczenia alkoholizmu. W prawie każdym większym mieście są kliniki uzależnień. Alkoholizm jest tak powszechny, że w większości miast w ogóle nie ma ośrodków odwykowych. Jednak nie każdy mieszka w dużym mieście. Jeśli nie wiemy, gdzie w naszym regionie znajduje się taki ośrodek, możemy skontaktować się z lekarzem. Może to być lekarz rodzinny lub internista. Co prawda nie będzie zmuszał pacjentów do leczenia, ale poda nam szczegółowe informacje o ośrodkach, w których otrzymamy pomoc. Dlaczego powinniśmy szukać pomocy w ośrodkach leczenia uzależnień od alkoholu? Bo tam znajdziemy ekspertów, którzy wskażą nam, jak postępować z pacjentami. Nawet jeśli nie zgadza się na leczenie, możemy nauczyć się dbać o jego zdrowie psychiczne z pomocą profesjonalistów. Nie jest łatwo być pod jednym dachem z alkoholikiem.

Rejestracja dziecka

Leczenie alkoholowe
Leczenie alkoholowe

Dzieci często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdy ich rodzice piją alkohol. Choć mają dostęp do Internetu i wiedzą, gdzie w okolicy znajdują się ośrodki leczenia alkoholizmu, obawiają się, że nie zostaną tam potraktowani poważnie. Dzieci mogą zgłaszać problemy alkoholowe np. w szkole do psychologa szkolnego lub nauczyciela. Problem polega na tym, że większość dzieci po prostu tego nie robi. Czemu? Boją się, że w przypadku ujawnienia alkoholizmu rodziców zostaną zabrane z domu. Tak naprawdę ktoś musi opiekować się dzieckiem pod nieobecność rodziców (w przypadku zamkniętych ośrodków rehabilitacyjnych). Mimo to zwykle szukamy innych rozwiązań – na przykład opieki nad babcią lub ciocią. Opieka nad dziećmi to ostateczność. Co więcej, sam alkoholizm nie jest powodem do pozbawienia rodziców praw wyborczych. Jeśli rozpoczną leczenie, po zakończeniu leczenia mogą ponownie zająć się dzieckiem. Jeśli widzimy problem z rodziną, możemy sami zgłosić problem, np. do MOPS-u. Pracownicy będą sprawdzać, co dzieje się za drzwiami mieszkania.

Przymusowe leczenie

Nie wszyscy alkoholicy potrzebują leczenia. Niestety wielu z nich twierdzi, że dobrze radzi sobie z nałogiem. Jednocześnie, jak wiadomo, prawda jest zupełnie inna. Jednak w zdecydowanej większości przypadków nie możemy zmusić alkoholików do leczenia. Czemu? Ponieważ alkoholicy mogą być poddani przymusowemu leczeniu tylko wtedy, gdy zdecyduje o tym sąd. Samo bycie chorym nie oznacza, że ​​sędzia wyśle ​​alkoholika na odwyk. Zamiast tego musimy wykazać, że dana osoba stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Może wszczynać bójki, demoralizować dzieci i grozić innym. Musimy mieć dowody na to, że dana osoba powinna być leczona. Dowodami mogą być zeznania świadków, opinie psychologiczne, zapisy interwencji policji. W celu wszczęcia postępowania sądowego musimy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta. Mimo to przymusowe leczenie to ostateczność. Wnioski mogą składać przede wszystkim członkowie rodziny, ale także znajomi, sąsiedzi czy osoby postronne. Ważne jest, aby pokazać, że alkoholicy są zagrożeniem dla innych.

Zgłoszenie problemu alkoholowego w dowolnym miejscu wymaga dużej odwagi. Jednak nie możemy odpuścić – robiąc to, godzimy się na picie. Pamiętajmy, że ilekroć w naszym środowisku pojawia się problem alkoholizmu, powinniśmy reagować. Nie wolno nam się bać – inaczej alkoholizm stanie się chorobą społecznie akceptowalną.