OCP

OCP przewoźnika to rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które chroni przedsiębiorców transportowych przed roszczeniami osób trzecich wynikłymi z naruszenia przez nich

Continue Reading